Renginių nėra.
JONAVOS VVG STRATEGIJA 2007-2013

Jonavos_VVG_strategija_prot_Nr_2010-08-12

 

Kas yra Leader
Leader - tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos - INTERREG, URBAN, EQUAL), kurių pagalba siekiama pristatyti ir išbandyti naujas metodikas ir koncepcijas, įgyvendinant svarbias priemones, bei integruoti jas į pagrindines ES programas.

 

Leader pavadinimas
Programos Leader pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą,  tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

 

Programos tikslas
Programa Leader skirta kaimo plėtrai, skatinant vietos iniciatyvas ir įvairių kaimo plėtros dalyvių partnerystę. Programa siekiama padėti kaimo gyventojams kelti jų gyvenamosios vietovės gyvenimo kokybę bei ekonominę gerovę, įgyvendinant integruotas kaimo plėtros strategijas, parengtas vadovaujantis teritorijos vientisumo principu.

 

Programos uždaviniai

  • skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus;
  • telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu;
  • rengti integruotas vietos plėtros strategijas ir organizuoti jų įgyvendinimą naujais būdais ir metodais tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą.
Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010